Non verbale communicatie voorbeelden en uitleg (2023)

Non verbale communicatie is super belangrijk. Wetenschappers hebben onderzocht dat non verbale communicatie in de meeste situaties meer dan de helft van de communicatie uitmaakt die wordt overgebracht. Het is dus zeker de moeite waard om je non verbale communicatie op orde te brengen. Je zult hierdoor sterker, duidelijker en overtuigender overkomen. Op deze pagina geven we je inzicht in verschillende vormen van non verbale communicatie en daarbij komen ook tips aan bod.

Inhoud toon

1. Wat is non verbale communicatie?

Non verbale communicatie is communicatie die niet verbaal en bijvoorbeeld door middel van lichaam, houding, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, stiltes en oogcontact wordt uitgedrukt.

Met non verbale communicatie versterk je het gesproken woord (ook wel de verbale communicatie genoemd). Het is een krachtig middel om je boodschap duidelijker over te brengen. Ook kan non verbale communicatie dezelfde boodschap in woorden anders overbrengen.

Als je bijvoorbeeld heel vrolijk zegt ”goed gedaan” wordt dit enthousiast ontvangen, maar als je ”goed gedaan” op een sombere manier zegt, lijkt het of de persoon dit niet zo bedoeld. Zo kun je met non verbale communicatie jou boodschap kracht bij zetten en voorzien van de juiste bedoeling.

Non verbale communicatie voorbeelden en uitleg (1)

2. Waarom is non verbale communicatie belangrijk?

Non-verbale communicatie is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Het wordt gebruikt in alle soorten interacties, van een eenvoudige begroeting tussen twee mensen tot een complexe zakelijke onderhandeling. Weten hoe we non-verbale communicatie effectief kunnen gebruiken, kan ons helpen sterke relaties op te bouwen en ervoor te zorgen dat onze boodschap nauwkeurig wordt overgebracht.

Non-verbale communicatie kan worden gebruikt om emotie en houding over te brengen, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is om jouw punt duidelijk over te brengen. Non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamstaal kunnen een andere persoon vertellen of je ergens blij of verdrietig over bent of dat je het gesprek wilt beëindigen of verder wilt praten. Bovendien kan non-verbale communicatie ook worden gebruikt om respect en mededogen over te brengen – twee eigenschappen die belangrijk zijn in elke succesvolle relatie.

Door het belang van non-verbale communicatie te begrijpen, kunnen we ervoor zorgen dat we te allen tijde de juiste boodschap aan anderen overbrengen. Hieronder zullen we een aantal voorbeelden geven van non verbale communicatie.

3. Non verbale communicatie voorbeelden

Wetenschappelijk onderzoek naar non verbale communicatie en gedrag is begonnen met de in 1872 gepubliceerde ”The expression of the emotions in Man and Animals”, vanCharles Darwin.

Sinds deze tijd is er veel onderzoek gedaan naar non verbale communicatie. Dit onderzoek ging dan vaak over de verschillende typen, uitingen en effecten van non verbale communicatie.

Hoewel deze signalen vaak erg subtiel zijn en ze niet erg opvallen, heeft wetenschappelijk onderzoek negen soorten non verbale communicatie geïdentificeerd:

3.1 Gebaren

Gebaren zijn opzettelijke bewegingen en signalen, die gebruik worden om een betekenis over te brengen, zonder woorden. (1)

(Video) Verbaal en nonverbale communicatie

Het woord doet natuurlijk gelijk denken aan gebarentaal. Maar gebaren worden ook alledaags veelvuldig gemaakt door onder meer zwaaien, aanwijzen, een duim opsteken of het schudden van het hoofd. Veel gebaren zijn gerelateerd aan cultuur en hebben dus een verschillende betekenis in verschillende landen.

Gebaren kunnen ook gebruikt worden om andere mensen te beinvloeden. Zo kan het kijken op een horloge aanduiden dat iemand weinig tijd heeft of geen zin heeft om een praatje te maken. Het rollen van de ogen kan aanduiden dat iemand iets vervelend vind.

In een rechtszaal maakten rechters van bovenstaande signalen gebruik en deze werden zo krachtig bevonden dat deze gebaren tegenwoordig in rechtszalen verboden zijn.

3.2 Lichaamstaal en houding

Lichaamstaal en houding zijn ook erg belangrijk voor het overbrengen ven communicatie en informatie. (2) Wetenschappelijk onderzoek naar lichaamstaal is sinds de jaren 70 sterk toegenomen. Ook zijn er veel boeken geschreven over houdingen sindsdien en hebben we niet alleen gevoelsmatig zicht op lichaamstaal en houding gekregen, maar ook wetenschappelijk.

Gekruiste armen en benen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat iemand zich afsluit en zich niet op haar gemak voelt. Maar er moet uitgekeken worden met het interpreteren van lichaamstaal, want hoewel het een aanwijzing kan zijn, kan de vrouw ook gewoon haar inkijk van haar rokje verbergen.

Zo wordt ook vaak het aanraken van de neus in verband gebracht met leugenachtigheid, maar een persoon kan ook gewoon jeuk hebben aan zijn neus en de waarheid vertellen.

Wel kan gesteld worden dat een zekere houding over het algemeen een houding is die rechtop staat, met de borst naar voren en het hoofd ietwat naar achter gekanteld.Amy Cuddyheeft een top presentatie gegeven bij Ted Talks waarin het onderwerp van power poses wordt belicht.

3.3 Afstand

Niet het eerste wat je zult verwachten bij non verbale communicatie, maar afstand hoort hier zeker bij. (3) Je communiceert namelijk hoeveel afstand je van iemand neemt.

De hoeveelheid afstand die we nodig hebben en de hoeveelheid ruimte die we als bij ons horen, wordt beïnvloed door een aantal factoren, waaronder sociale normen, culturele verwachtingen, situationele factoren, persoonlijkheidskenmerken en mate van bekendheid.

In de Westerse wereld is het vaak intimiderend om binnen een meter van iemand te gaan staan. Dit wordt dan als niet wenselijk ervaren.

Bij een geliefde is dit natuurlijk heel anders als bij een formele situatie op werk. Vandaar ook dat je de sociale situatie hiervoor moet aanvoelen. Het is ookverstandig om assertief te zijnwanneer iemand in jouw persoonlijke ruimte komt en je je hier niet goed bij voelt.

3.4 Uiterlijk

Ons uiterlijk kan een wereld van verschil maken, op het gebied hoe mensen ons zien. Je kunt hierbij denken aan kleding, kleuren, haarstijlen, schoenen, sieraden en andere factoren die ons uiterlijk kunnen beïnvloeden. Al deze dingen tezamen vormen ook een middel voor non verbale communicatie. (4)

Wetenschappers hebben aangetoond dat er zoiets bestaat als kleurenpsychologie. Verschillende kleuren kunnen verschillende stemmingen en emoties oproepen. Zo is de kleur rood een stuk strenger dan baby blauw en is geel over het algemeen impulsiever dan andere kleuren.

Veel bedrijven nemen dit tegenwoordig mee in hun huisstijl, waarmee ze dus non verbaal naar hun doelgroep communiceren. Maar ook politici communiceren non verbaal met de kleur van hun stropdas bijvoorbeeld. Zo draagt Donald Trump vaak een rode stropdas.

Non verbale communicatie voorbeelden en uitleg (2)

Verder is het belangrijk dat je er bijvoorbeeld verzorgd en netjes uit ziet, wanneer je gaat solliciteren. De eerste indruk is erg belangrijk. Als je aankomt met een vlek in je shirt of pak, dan is de kans groot dat de andere persoon gelijk een oordeel over je vestigt.

(Video) Voorbeeld nonverbale communicatie uit Collegetour

Ook de dresscode van een bedrijf kan van invloed zijn of je goed wordt opgenomen of niet. Als je de dresscode niet weet, ga dan liever voor over-dressed dan voor under-dressed.

Onderzoekers hebben ontdekt dat uiterlijk een rol kan spelen in hoe mensen worden waargenomen en zelfs hoeveel ze verdienen. Een onderzoek uit 1996 wees uit dat advocaten die als aantrekkelijker werden beoordeeld dan hun collega’s, bijna 15 procent meer verdienden dan degenen die als minder aantrekkelijk werden beoordeeld.

Ook cultuur speelt een belangrijke rol bij de invloed op hoe uiterlijk wordt beoordeeld. Zo wordt in de Westerse wereld vaak een ideaal figuur als slank omschreven maar dit kan in verschillende Afrikaanse culturen, totaal anders zijn. Niet te vergeten dat in moslim culturen het laten zien van figuren al niet wenselijk is.

3.5 Gezichtsutdrukkingen

Ook of misschien wel vooral gezichtsuitdrukkingen hebben een groot aandeel in de non verbale communicatie. (5) Een glimlach of een frons kan een boodschap een totaal andere wending geven. Denk maar eens aan het zeggen van dankjewel op beide manieren. De blik op iemands gezicht is vaak het eerste dat we zien, zelfs voor we begrijpen wat iemand heeft gezegd.

Hoewel non verbale communicatie op veel vlakken in verschillende culturen kan verschillen, zijn gezichtsuitdrukkingen voor de basisemoties als woede, angst, verdriet en geluk, vergelijkbaar.

Het zijn ook emoties die erg lastig zijn om te sturen wanneer ze spontaan in ons opkomen. De eerste paar miliseconde kunnen we de microsignalen, die we sturen met onze gezichtuitdrukkingen, niet sturen. Het zit dus echt in het mens zijn.

3.6 Oogcontact

Oogcontactspeelt een belangrijke rol bij non verbale communicatie. (6) Mensen leiden vaak de interesse van de andere persoon af uit oogcontact. Als iemand veelvuldig wegkijkt wordt dit als desinteresse ervaren.

Soms iemand ook bang om een ander in de ogen te kijken en dan hoeft het niet een teken van desinteresse te zijn maar is er gewoon angst voor de directheid van de andere partij of wordt het kijken in de ogen als te intiem ervaren.

Als iemand je strak aankijkt wil dat nog niet altijd zeggen dat een persoon geinteresseerd is in wat je te vertellen hebt. Onderzoek heeft uitgewezen dat dat wel afgelezen kan worden aan het knipperen van de ogen. Wanneer iemand vaak knippert is deze geinteresseerd in wat je zegt en probeert hij het verhaal te volgen.

3.7 Aanraking

Communiceren door aanraking is een ander middel van non verbale communicatie dat effectief kan worden ingezet. Het is iets dat vrouwen effectief kunnen gebruiken en waar vooral veel mannen gevoelig voor zijn.

Onderzoekers hebben verder ontdekt dat personen met een hoge status meer de neiging hebben om de persoonlijke ruimte van andere mensen binnen te drinken dan mensen met een lage status. Ook raken zij mensen vaker aan. Het wordt hierdoor volgens Julia Wood (wetenschapper) gebruikt als een manier om zowel macht als status te communiceren.

Daarnaast is er veel onderzoek gedaan naar het belang van aanraking in de kindertijd. Een gebrek aan aanraking in de kindertijd kan de ontwikkeling van een kind verminderen. Dit geld zowel voor mensen als dieren.

Dieren en mensen met een tekort aan aanrakingen hebben eerder de neiging om anti-sociale complexen te ontwikkelen en zijn dus op latere leeftijd over het algemeen ook slechter in het leggen van contact.

Non verbale communicatie voorbeelden en uitleg (3)

3.8 Luidhuid, toon en stijl van de stem

Ook wel paralinguïstiek genoemd. Het staat los van de verbale taal en omvat factoren zoals toon, luidheid, verbuiging en toonhoogte.

Het is een krachtig middel om de stem op deze wijze te gebruiken. Het schijnt zelfs krachtiger te zijn dan de woorden die voortkomen uit de stem. WetenschapperMehrabiandeed hier onderzoek naar. Hoewel zijn onderzoek niet 100% vertrouwens wordt zijn professionals het er wel over eens dat een groot deel van hoe je overkomt bepaald wordt door non verbale communicatie.

(Video) Filmfragmenten non-verbale communicatie

Wanneer op een luide en krachtige toon worden gesproken, nemen meer mensen dit voor waar aan dan wanneer iemand op een zwakke, bibberige toon spreekt. Ook al berusten de woorden in het tweede geval op meer waarheid.

Verder is het ook belangrijk om op de intentie te letten die je wilt overbrengen. Als je iets aardigs wilt zeggen, zorg dan ook dat de toon vriendelijk en warm is. Als je iets aardigs zegt maar op een monotone toon, komt het heel anders over.

3.9 Stilte

Soms hebben mensen de neiging om alsmaar door te spreken en er zijn mensen die bij wijze van allergisch zijn voor stiltes. Wanneer er een stilte valt, zullen zij deze opvullen met woorden.

Het kan soms erg effectief zijn om stiltes toe te passen in de communicatie. Stiltes kunnen na een vraag effectief zijn, want het publiek zal dan moeite doen om na te denken. Hoe langer de stilte duurt hoe meer druk er op het publiek komt, om een antwoord tijdens de stilte te geven.

Ook wanneer de emoties hoog oplopen kan een stilte van pas komen. Iemand kan dan even de tijd krijgen om af te koelen en even tot tien te tellen. Wanneer er doorgesproken wordt is er de kans dat de conversatie escaleert.

3.10 Objecten

Objecten en afbeeldingen zijn ook hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om non-verbaal te communiceren. Op een online kanaal kan bijvoorbeeld een afbeelding worden gekozen als profielfoto.

Hierdoor wordt uw identiteit gekoppeld aan deze afbeelding. Je kunt zo iedereen die jou profiel bezoekt een bepaalde indruk van jezelf geven.

4. Non verbale communicatie en zelfvertrouwen

Als het gaat om het herkennen van een persoon met veel zelfvertrouwen, kan non-verbale communicatie een waardevolle indicator zijn. Door lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zorgvuldig te beoordelen, is het mogelijk om mensen te identificeren die zelfvertrouwen uitstralen.

Een zelfverzekerd persoon kan rechtop staan met opgeheven hoofd, mensen in de ogen kijken als ze praten en gemakkelijk glimlachen tijdens een gesprek. Ze kunnen ook meer fysieke ruimte innemen dan degenen om hen heen als een indicatie van hun aanwezigheid. Bovendien spreken ze langzaam en duidelijk zonder te aarzelen of stotteren over woorden.

Zelfverzekerde individuen stralen een sfeer van zelfverzekerdheid uit die kan worden geïdentificeerd door zorgvuldige observatie en analyse van hun non-verbale communicatiesignalen. Door aandacht te schenken aan deze subtiele boodschappen kunnen we diegenen herkennen die een sterk zelfvertrouwen lijken te hebben.

Bij het vergroten van iemands zelfvertrouwen wordt dan ook vaak veel tijd besteed aan het aspect non verbale communicatie.

4.1 En hoe herken je iemand met weinig zelfvertrouwen op basis van zijn non verbale communicatie?

Er zijn verschillende tekenen die gebruikt worden om een gebrek aan zelfverzekerdheid aan te wijzen: zoals een onderuitgezakte houding, gebrek aan oogcontact en friemelen of gevouwen handen.

Door deze non-verbale signalen te observeren, is het in zekere zin mogelijk te ontcijferen of iemand zich onzeker voelt over zichzelf of de situatie.

Wanneer iemand een gebrek aan zelfvertrouwen heeft, laat zijn lichaamstaal dit vaak zien door middel van een laag energieniveau en een algeheel negatieve presentatie, in tegenstelling tot iemand die assertiever lijkt met open armen en directe gebaren.

Let er wel op dat er ook andere dingen kunnen spelen en dat er altijd een kans in zit dat je er naast zit. Iemand zou bijvoorbeeld ook net een naar bericht kunnen hebben ontvangen over de ziekte van een dierbare of veel stress hebben ervaren op zijn werk.

(Video) Verbale of non-verbale communicatie, wat heeft de meeste informatie waarde?

5. Erg goed boek over non-verbale communicatie (aanrader)

Nieuwe inzichten in non-verbale communicatie is een essentieel boek voor iedereen die zijn begrip van het onderwerp wil verdiepen. Dit boek, geschreven door Annemieke Meurs en Saskia Tegenbosch, biedt lezers een uitgebreide kijk op de verschillende vormen van non-verbale communicatie en hoe deze effectief kunnen worden gebruikt in zowel persoonlijke als professionele situaties. Het boek behandelt onderwerpen als: hoe kan een boodschap tóch soms anders overkomen zonder dat je er erg in hebt? Waarom loopt het ene gesprek heel erg goed en het andere juist heel erg slecht Waarom vind je sommige personen gelijk aardig en ervaar je bij andere personen direct weerstand? Verder gaan de auteurs dieper in op zaken als lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebaren, aanraking en oogcontact, evenals culturele verschillen in deze vormen van non-verbale communicatie.

Team Mindsetking

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaande psychologische inzichten. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl

(Video) Communicatie

FAQs

Hoe herken je non-verbale communicatie? ›

Elementen van non-verbale communicatie

Mimiek (gezichtsuitdrukkingen) Gebaren. Houding en voorkomen. Afstand tot de gesprekspartner.

Wat valt niet onder non-verbale communicatie? ›

Non verbale communicatie is elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of dieren via niet-talige signalen. Dit betekent dat bijvoorbeeld gebarentaal niet onder non verbale communicatie valt, maar lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen wel.

Wat is de functie van non-verbale communicatie? ›

- Non-verbale communicatie kan zorgen voor feedback. Door de non-verbale communicatie van je gesprekspartner kan je zien of hij/zij je begrijpt, het met je eens is, enzovoort. Ook omgekeerd kan je zelf aangeven of je iets begrijpt of het met je gesprekspartner eens bent door non-verbaal te communiceren.

Hoe reageer je op non-verbale communicatie? ›

Richt je tenen en schouders tot je gesprekspartner. "Met deze open lichaamstaal straal je uit dat je aandacht erbij is", legt Price uit. Richt je lichaam niet weg van het gesprek, maar leun juist naar voren en focus je ogen, oren en energie op het gesprek. "Zorg dat je armen en benen niet over elkaar zitten.

Wat betekent het als iemand aan zijn neus zit? ›

Neus aanraken

Iemand die tijdens het spreken kort de neus aanraakt of er over wrijft heeft waarschijnlijk iets te verbergen. Als iemand oneerlijk is wordt de doorbloeding sterker en gaan zenuwuiteinden tintelen (het Pinokkio-effect), die jeuk wordt weg gewreven. Let op: oordeel niet al te snel.

Wat zijn non-verbale vaardigheden? ›

Non-verbaal is communicatie zonder woorden. Gevoelens tonen is natuurlijk ook communicatie zonder woorden. Maar bij non-verbaal denk ik aan: houding, gebaren, stemvolume, intonatie, lichaamstaal, gezichtsuitdrukking etc.

Welke vijf punten zijn belangrijk bij goed communiceren? ›

Vijf aandachtspunten om de communicatie te verbeteren
 • Luisteren en waarnemen. Veel mensen denken dat luisteren alleen plaatsvindt via de oren, maar er is meer. ...
 • Samenvatten en doorvragen. Wat mij betreft is luisteren dus veelomvattend en dat hoor je terug in de samenvatting. ...
 • Bescheiden verzoeken. ...
 • Wees jezelf. ...
 • Zoek balans.
Dec 18, 2014

Is lachen non-verbaal? ›

Lachen is een vorm van nonverbale communicatie (communicatie zonder woorden). Na het eerste oogcontact kan men verschillend op de ander reageren. Men kan zijn mond stil houden, de mondhoeken naar beneden trekken of een vriendelijke glimlach opzetten.

Wat is het verschil tussen verbale en non-verbale communicatie? ›

Verbaal is mondeling; communiceren met woorden uitgesproken of geschreven. Bij mondelinge communicatie zijn het de non-verbale signalen die belangrijke aanvullende informatie geven over bedoeling en emoties. Gebarentaal is ook verbaal, maar in de vorm van lichaamstaal.

Hoe kun je zien of iemand nerveus is? ›

Iemand die zenuwachtig of nerveus is: Voelt zich onzeker over de afloop of is bang dat het verkeerd zal aflopen. Heeft een onrustig gevoel over zich. Komt ongedurig of rusteloos over op anderen.

Wat is een ander woord voor non-verbale communicatie? ›

Met non-verbale communicatie, ook wel analoge communicatie genoemd, bedoelt men elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of levende wezens via niet-talige signalen of tekens: 'zonder woorden'.

Hoe weet je of iemand verliefd op je is lichaamstaal? ›

Bij verliefde mensen haken de blikken wat langer in elkaar, dat is door jezelf makkelijk op te merken maar ook door anderen. Ze draaien zich ook vaker naar elkaar toe; zo kan het zijn dat de tenen ongemerkt naar een persoon in het gezelschap wijzen.

Wat betekent oogcontact? ›

Met oogcontact bedoelen we het elkaar aankijken tijdens een ontmoeting of een gesprek. Het is een vorm van non-verbale communicatie en non-verbale communicatie omvat ongeveer 93% van hoe we communiceren. Door middel van oogcontact zijn emoties, intenties, zelfverzekerdheid, zwaktes en meer informatie te herkennen.

Waarom lichaamstaal zo belangrijk is? ›

Het is een belangrijke communicatievorm bij onderlinge relaties, omdat emoties veelal non-verbaal worden overgebracht. Lichaamstaal lezen, interpreteren en (helpen) verwoorden is veelal de eerste stap richting contact waarna de communicatie op een andere manier verder vorm kan krijgen.

Wat gebeurt er als je iemand lang in de ogen kijkt? ›

Als je iemand langer dan een paar seconden in de ogen kijkt, kan dat voelen alsof iemand ongevraagd je persoonlijke ruimte binnendringt. Dat vindt niet iedereen prettig, want aan ogen is veel af te lezen. Ze drukken onze innerlijke beleving uit.

Hoe weet je of iemand verliefd op je is lichaamstaal vrouw? ›

Lichaamstaal bij vrouwen

Als ze je steeds aankijkt en je blik langer vasthoudt dan gebruikelijk is. Tussendoor kan ze de ogen neerslaan of wegkijken. Als een vrouw door haar haar streelt, krulletjes draait of het naar achter gooit (hair flip).

Wat betekenen opgetrokken wenkbrauwen? ›

Opgetrokken wenkbrauwen geven aan dat je verrast bent. Gefronste wenkbrauwen zeggen daarentegen dat je boos of achterdochtig bent. Hoe je je wenkbrauwen houdt, is met name relevant voor mensen die niet kunnen praten of horen. Zij gebruiken wenkbrauwen om hun emotionele staat te communiceren.

Wat is non-verbale intelligentie? ›

Bij non-verbale intelligentie wordt gekeken of men in staat is om logisch-systematisch te redeneren. Is men in staat om oorzaak- en gevolgrelaties te doorzien en systematiek te ontdekken? Tevens wordt gekeken naar abstract-analytisch inzicht.

Hoeveel is non-verbale communicatie? ›

Er zijn andere onderzoeken bekend die ook de kracht van non-verbale communicatie aanhalen. Die is echter geen 93% maar ongeveer 33%.

Wat zegt iemands houding? ›

Houding

Je houding zegt veel over hoe je je voelt bij iemand. Mensen die niet lekker in hun vel zitten, zullen een minder krachtige houding aannemen dan mensen die wel goed in hun vel zitten. Mensen die zich niet helemaal goed voelen zitten meer in elkaar gezakt met hangende schouders.

Wat zijn de zes gouden regels van communicatie? ›

Met deze 'gouden' regels voor gesprekken geef je sturing aan je conversaties. In de richting die jij wilt.
 1. Wees je eigen voorzitter. ...
 2. Houd het bij jezelf. ...
 3. Formuleer het uitgangspunt achter je vragen. ...
 4. Storingen hebben voorrang. ...
 5. Luister en laat merken dat je luistert. ...
 6. Richt je tot degene over wie je spreekt.
Oct 20, 2020

Hoe word je beter in communicatie? ›

Hierbij enkele tips:
 1. Zeg duidelijk wat je denkt. Zorg dat wat je zegt, doet en voelt met elkaar in overeenstemming is. ...
 2. Luister actief. Zorg dat je goed begrijpt wat de ander wil zeggen. ...
 3. Doe moeite om te begrijpen hoe de ander zich voelt. ...
 4. Neem een adempauze om je gedachten te ordenen.
 5. Uit je positief.
Sep 30, 2015

Wat als iemand naar beneden kijkt? ›

De stand van de ogen

Wanneer iemand naar beneden kijkt, kan dit betekenen dat diegene zich niet helemaal gelukkig voelt. Het kan ook een teken zijn dat iemand zich niet op zijn of haar gemak voelt of zich schaamt.

Wat als iemand naar je mond kijkt? ›

Als we naar de mond, hals of borst van iemand kijken dan is dat een positief signaal. Hij of zij houdt oogcontact met je en kijkt niet weg. Langer dan 3 seconden is een goed teken. Dit signaal werd vroeger gebruikt om aan te geven dat je niet gevaarlijk was.

Is WhatsApp verbaal? ›

Communicatie is voor het grootste deel non-verbaal. Whatsapp is enkel tekst.

Hoe noem je communicatie zonder woorden? ›

Met non-verbale communicatie, ook wel analoge communicatie genoemd, bedoelt men elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of levende wezens via niet-talige signalen of tekens: 'zonder woorden'.

Hoe schrijf je non-verbale? ›

non-verbaal bijv. naamw. Verbuigingen: non-verbalerVerbuigingen: non-verbaalst niet met woorden Voorbeeld: `Non-verbale communicatie is ook van groot belang als je producten wilt verkopen.

Wat wordt bedoeld met het non-verbale gedrag van een spreker? ›

Non-verbale communicatie bevat meer dan de helft van de boodschap die je overbrengt. Houd rekening met je lichaamshouding, het oogcontact dat je maakt, je gebaren en mimiek. Let ook op je beweging, de kleding die je draagt en de klank van je stem. Zet je al die elementen bewust in tijdens je presentatie?

Is WhatsApp verbale communicatie? ›

Bij WhatsApp gebruik je vooral verbale communicatie. Dat zijn de woorden die je typt. Er bestaat ook non-verbale communicatie. Daarmee zeg je iets zonder woorden.

Hoe breng je een boodschap over? ›

Zo breng jij je boodschap effectief over
 • Maak het doel en de kern van jouw boodschap duidelijk; wees concreet.
 • Onderbouw de kern van jouw boodschap punt voor punt, stap voor stap: orden jouw boodschap en wees volledig.
 • Formuleer in een rustig tempo.
 • Let op de reacties van de ontvanger.
Oct 4, 2021

Hoe ga je om met iemand die direct is? ›

Kort en krachtig zeggen waar het op staat, is effectief en efficiënt. Iedereen weet waar hij aan toe is bij een direct persoon, hij zegt wat hij bedoelt en bedoelt wat hij zegt. En je kan bij deze persoon zelf ook heel eerlijk en duidelijk zijn, dat vindt hij juist prettig. Maar je hebt ook té directe communicatie.

Hoe leer ik beter te communiceren? ›

Goed communiceren
 1. Zeg duidelijk wat je denkt. Zorg dat wat je zegt, doet en voelt met elkaar in overeenstemming is. ...
 2. Luister actief. Zorg dat je goed begrijpt wat de ander wil zeggen. ...
 3. Doe moeite om te begrijpen hoe de ander zich voelt. ...
 4. Neem een adempauze om je gedachten te ordenen.
 5. Uit je positief.
Sep 30, 2015

Hoe spreek je een bericht in via WhatsApp? ›

Android
 1. Open WhatsApp.
 2. Tik op een chat.
 3. Tik op Typ een bericht.
 4. Je ziet nu aan de rechterkant van het scherm twee pictogrammen met een microfoon erop onder elkaar. ...
 5. Als er nu om toestemming wordt gevraagd, klik je op Toestaan.
 6. Spreek je bericht in.
 7. Klik op verzenden.
Oct 20, 2021

Hoe pas ik de taal aan in WhatsApp? ›

Open WhatsApp. Tik op Meer opties > Instellingen > Chats > Taal van de app. Selecteer je taal naar keuze.

Is via WhatsApp schriftelijk? ›

Een WhatsApp-bericht is schriftelijk en kan dus gebruikt worden als bewijs in de rechtbank. De bewijskracht van dergelijke berichten is groot, waardoor het verstandig is om zorgvuldig na te denken over wat je in je sms'jes, WhatsApps en via andere sociale media verzendt.

Wat is non-verbaal redeneren? ›

Non-verbaal redeneren wordt gedaan aan de hand van figuurreeksen. Hierbij is de Competentie: Omgaan met details een belangrijke om te hebben. Je moet namelijk op alles letten, omdat er veel verschillende veranderingen kunnen plaatsvinden in de figuren.

Wat kun je zien aan iemands lichaamstaal? ›

Lichaamstaal is een vorm van communicatie. Het zegt vaak meer dan de woorden die je uitspreekt en het kan veel over jou als persoon zeggen. Met lichaamstaal kun je duidelijk maken hoe je je voelt, dit kan bewust, maar ook onbewust. Het is natuurlijk niet zo dat elke vorm van lichaamstaal meteen iets zegt.

Videos

1. Uitleg non-verbale communicatie
(Maureen van Nuland)
2. Alles over non-verbale communicatie!
(MindTuning YOUTH)
3. Wat is het verschil tussen lichaamstaal en non-verbale communicatie? | Body Language Academy
(Body Language Academy)
4. Non-verbale communicatie | Gabriel Greenstein | TEDxYouth@SittardGeleen
(TEDx Talks)
5. Non-verbale communicatie
(SJO Oostende)
6. non-verbaal gedrag
(RS V)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 01/21/2023

Views: 6343

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.